BÁN CHẠY
Echoing
15,000,000 20,000,000
Trái tim Ấn Độ
10,000,000 15,000,000
Quay vòng
10,000,000 15,000,000
Trong rừng sâu
20,000,000 25,000,000
Năng lượng hạt nhân
10,000,000 15,000,000
Khởi đầu mới
10,000,000 15,000,000
Ký tự K
10,000,000 15,000,000

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN - PAYMENT METHOD

1. DÀNH CHO CHUYỂN KHOẢN TRONG NƯỚC: (For domestic transfer - Vietnamese)

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

+ Thông tin tài khoản ngân hàng: CONG TY CO PHAN TECH BROTHERS

+ Số tài khoản: 1030365091 

+ Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), PGD Trung Kính

+ Nội dung chuyển khoản: Thanh toan (dấu cách) Mã đơn hàng (dấu cách) Tên khách hàng

(trong trường hợp quên "Mã đơn hàng" các bạn ghi: Thanh toan (dấu cách) Tên khách hàng (dấu cách) Số điện thoại 

2. FOR TRANSFER IN ENGLISH (FROM OVERSEAS Plus Swift code) 

BANK TRANSFER INFORMATION

+ Bank account name: CONG TY CO PHAN TECH BROTHERS 

+ Bank account number: 1030365091 

+ Bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VIETCOMBANK)

+ Swift Code: BFTVVNVX

+ Transfering content: Payment Order number  Name of Customer