Hướng dẫn thanh toán THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG Thông tin tài khoản ngân hàng: CÔNG TY CP TECH BROTHERS Số Tài khoản: 1030365091 Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh HA NOI - PGD TRUNG KINH Nội dung chuyển khoản: Thanh Toan Mã đơn hàng Tên khách hàng (trường hợp quên Mã đơn hàng các bạn ghi: Thanh toan Ten khach hang So dien thoai) 2. FOR TRANSFER IN ENGLISH (FROM OVERSEAS Plus Swift code) BANK TRANSFER INFORMATION Bank account name: CONG TY CP TECH BROTHERS Bank account number: 1030365091 Bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VIETCOMBANK) Swift Code: BFTVVNVX Transfering content: Payment Order number Name of Customer