Xem nhiều nhất
BEST SELLER
Echoing
15,000,000 20,000,000
Trái tim Ấn Độ
10,000,000 15,000,000
Quay vòng
10,000,000 15,000,000
Trong rừng sâu
20,000,000 25,000,000
Năng lượng hạt nhân
10,000,000 15,000,000
Khởi đầu mới
10,000,000 15,000,000
Ký tự K
10,000,000 15,000,000
Duyên - Triển lãm tương tác
Duyên - Triển lãm tương tác
Triển lãm tháng 01/2024: Duyên - Triển lãm tương tác

Thông tin từ ban tổ chức: [English below]

Một triển lãm tương tác về Duyên - một khái niệm không thể dịch hoặc diễn tả. Với nhiều người, duyên chỉ có thể trải nghiệm thì mới hiểu được. Và cũng không ai thoát khỏi cái duyên.

Khi đến triển lãm, hai người (quen hay lạ) sẽ được mời vào tham gia triển lãm cùng một lúc. Mọi người có thể đọc câu chuyện của tác phẩm, tương tác với tác phẩm, và sau đó ngồi nhâm nhi trà và nói chuyện.

Mời các bạn đến trải nghiệm “duyên” là như thế nào. Có thể đăng hẹn qua link ở dưới hoặc nhắn 0559147133.

Link đăng ký: TẠI ĐÂY

27/01 - 31/01 tại cafe bar Mùa

1B Lê Phụng Hiểu

____________

An interactive exhibit on the untranslatable & inescapable Vietnamese concept of Duyên.

Two people (strangers, friends, or lovers) are invited to participate in the exhibit at a time. You’ll be able to read the story behind the exhibit, interact with the artwork, then sit sipping tea & talk about life.

You're encouraged to register for a timeslot via the link below or you can text 0559147133.

Registration Link: HERE

For those curious, here's an explanation of the word

"Duyên is one of the concepts based on the Buddhist teaching of predestined happenings. The word is often used to describe the romantic pairing of individuals. Many roughly compare the word to fate, and it may be true to some extent that everyone we meet is presented by forces beyond our control. However, duyên is slightly different from fate as the Vietnamese often relate the concept to past lives. Whether it’s có duyên với nhau (which means they are predestined for each other) or lỡ duyên (they are not meant for each other), many believe that duyên is tied up with your past lives."

but it's really best to experience it for yourself 

27/01 - 31/01 at cafe bar Mùa

1B Lê Phụng Hiểu

( Nguồn: FB  Anh Nguyen)

Chia sẻ :

BEST SELLER
Echoing
15,000,000 20,000,000
Trái tim Ấn Độ
10,000,000 15,000,000
Quay vòng
10,000,000 15,000,000
Trong rừng sâu
20,000,000 25,000,000
Năng lượng hạt nhân
10,000,000 15,000,000
Khởi đầu mới
10,000,000 15,000,000
Ký tự K
10,000,000 15,000,000